การใช้ประโยชน์ที่ดินปีพ.ศ.2543
ภาคใต้
 
กระบี่
พัทลุง
ชุมพร
ภูเก็ต
ตรัง
ยะลา
นครศรีธรรมราช
ระนอง
นราธิวาส
สงขลา
ปัตตานี
สุราษฎร์ธานีี
พังงา
ภาคตะวันออก
 
ตราด
ภาคเหนือ
 
ตาก
ลำพูน
 
เชียงใหม
แม่ฮ่องสอน
 
ลำปาง
เพชรบรูณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
นครราชสีมา
 
มหาสารคาม
ศรีษะเกษ
 
สุรินทร์
อำนาจเจริญ
 
อุบลราชธานี
ภาคกลาง
 
กาญจนบุรี
สมุทรปราการ
 
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
 
สุพรรณบุร
อุทัยธานี
 
สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน โทร. 02 2561 5100 ต่อ 1339 ....


สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐