การใช้ประโยชน์ที่ดินปีพ.ศ.2549
ภาคตะวันออก
 
จันทบุร
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ปราจีนบุรี
ระยอง
สระแก้ว
ภาคเหนือ
 
ลำพูน
เชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ขอนแก่น
 
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
 
นครพนม
มุกดาหาร
 
บุรีรัมย
หนองคาย
 
มหาสารคาม
หนองบัวลำภ
 
ศรีษะเกษ
สุรินทร์
 
ชัยภูม
อำนาจเจริญ
ภาคกลาง
 
ชัยนาถ
ครนายก
 
ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา
 
สมุทรสงคราม
สิงห์บุีรี
 
อ่างทอง
 
สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน โทร. 02 2561 5100 ต่อ 1339 ....


สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐