...สาระน่ารู้..ด้านสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
   
ดินและพัฒนาการด้านการสำรวจจำแนกดินของไทย
 
- ดิน....และการกำเนิด
- การสำรวจจำแนกดิน..
- พัฒนาการด้านการสำรวจจำแนกดินของประเทศไทย
- ระบบการจำแนกดินที่ใช้ในประเทศไทย
- แผนที่ดินของประเทศไทย
- ข้อมูลดินของประเทศไทย
- เอกสารอ้างอิง..ที่น่าสนใจ..
 
ชุดดินจัดตั้งของประเทศไทย..(ภาษาไทย)...
 
- ชุดดินจัดตั้ง..ในภาคเหนือ....
- ชุดดินจัดตั้ง..ในภาคกลาง....
- ชุดดินจัดตั้ง..ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...
- ชุดดินจัดตั้ง...ในภาคใต้และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก...
ความรู้เรื่องดิน..สำหรับเยาวชน
 
- ดิน..คืออะไร?.. เกิดมาได้อย่างไร? ..มีความสำคัญอย่างไร
- โลกของเรามีดินอยู่มากน้อยแค่ไหน?
- เรียนรู้เรื่อง..ดินและการสำรวจดิน
- แหล่งข้อมูลดิน
- ดาวน์โหลดเอกสาร ฉบับปรับปรุง (pdf)
ดินดีคลินิก
 
- แนะนำคลินิก
- รู้จักอาการและการดูแลรักษา
- การดูแลสุขภาพดินให้ดีอยู่เสมอ
   
โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง...
     
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย.. .
 
- รายงานสรุปการใช้ที่ดิน..ประเทศไทย
- รายงานผลการสำรวจ/ปรับปรุงแผนที่สภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัด
 
ผลการดำเนินงานปี 2543 .....คลิกเพื่ออ่านต่อ...
ผลการดำเนินงานปี 2544 .....คลิกเพื่ออ่านต่อ...
ผลการดำเนินงานปี 2545... ..
ผลการดำเนินงานปี 2549 ...
ผลการดำเนินงานปี 2550 ...
ผลการดำเนินงานปี 2551 ...
ผลการดำเนินงานปี 2552...

 

  รายงานผลการสำรวจเนื้อที่ปลูกและผลผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญ 12 ชนิด
 
ปีการผลิต 2549 .....คลิกเพื่ออ่านต่อ...
ปีการผลิต 2548 .....คลิกเพื่ออ่านต่อ...
ปีการผลิต 2547... ..
   
     
งานสำรวจจำแนก..พื้นที่ชุ่มน้ำ.. .
     
พิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum)
   
ลักษณะและสมบัติของดิน 62 กลุ่มชุดดิน....
     
การปรับปรุงข้อมูล 62 กลุ่มชุดดิน
     
การสำรวจเนื้อที่ปลูกและผลผลิต..พืชเศรษฐกิจสำคัญ 12 ชนิด ....
  - รายงานผลการสำรวจในปีการผลิต 2549
  - รายงานผลการสำรวจในปีการผลิต 2548
  - รายงานผลการสำรวจในปีการผลิต 2547
     
การกำหนดเขตการใช้ที่ดิน..พืชเศรษฐกิจ
   
ฐานข้อมูลแหล่งน้ำในประเทศไทย
   
การกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล
 
- ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2550
- ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2549