การใช้ประโยชน์ที่ดินปีพ.ศ.2544
ภาคตะวันออก
 
จันทบุร
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ปราจีนบุรี
ระยอง
สระแก้ว
ภาคเหนือ
 
เชียงราย
น่าน
 
อุตรดิตถ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ชัยภูมิ
 
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
 
นครพนม
มุกดาหาร
 
หนองบัวลำภู
ภาคกลาง
 
ชัยนาถ
นนทบุรี
 
นครนายก
ปทุมธานี
 
ประจวบคีรีขันธ์
พระนครศรีอยุธยา
 
เพชรบุรี
ราชบุรี
 
ลพบุรี
สระบุรี
 
สิงห์บุรี
อ่างทอง
 
กรุงเทพมหานคร
 
สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน โทร. 02 2561 5100 ต่อ 1339 ....


สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐