การใช้ประโยชน์ที่ดินปีพ.ศ.2552
ภาคใต้
 
กระบี่
พัทลุง
ชุมพร
ภูเก็ต
ตรัง
ยะลา
นครศรีธรรมราช
ระนอง
นราธิวาส
สงขลา
ปัตตานี
สุุราษฎร์ธานี
พังงา
สตูล
ภาคเหนือ
 
ตาก
พิจิตร
 
แพร
สุโขทัย
 
น่าน
เพชรบรูณ
 
อุตรดิตถ
ลำปาง
 
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
 
พะเยา
พิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
เลย
นครราชสีมา
 
อุบลราชธานี
อุดรธานี
 
มหาสารคาม
อำนาจเจริญ
ภาคกลาง
 
กรุงเทพมหานคร
กำแพงเพชร
 
นครปฐม
ปทุมธานี
 
นนทบุรี
นครสวรรค
 
ประจวบคีรีขันธ
เพชรบุร
 
ราชบุรี
สมุทรปราการ
 
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
 
สุพรรณบุรี
สระบุรี
 
อุทัยธาน
อยุุธยา
 
สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน โทร. 02 2561 5100 ต่อ 1339 ....


สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐