กิจกรรมดำเนินงานในปี 2553
 
 
กิจกรรมดำเนินงานในปี 2552
รายงานประจำปี 2552
   
 
กิจกรรมดำเนินงานในปี 2551
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2551
รายงานประจำปี 2551
กิจกรรมดำเนินงานในปี 2550
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2550
รายงานประจำปี 2550
 
กิจกรรมดำเนินงานในปี 2549
สำรวจจำแนกดิน/ปรับปรุงแผนที่ดิน
 
- การปฏิบัติงานภาคสนามของส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1 (จ.เลย และ จ.ชัยภูมิ) ....ภาพกิจกรรม ....
- การปฏิบัติงานภาคสนามของส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2 (จ.อุดรธานี และ จ.สกลนคร) ....ภาพกิจกรรม ...
- การปฏิบัติงานภาคสนามของส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 3 (จ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์) ....ภาพกิจกรรม ...
- การปฏิบัติงานสนาม..ของทีมนักสำรวจดินหญิง สสว.....ภาพกิจกรรม ...
- การปรับปรุงแผนที่ดินมาตราส่วน 1:50,000 เป็น 1:25,000
การประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจ/การปรับปรุงแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
 
- การประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด
- การปรับปรุงแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
การกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล
 
- จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน หนองบัวลำภู หนองคาย กาฬสินธุ์ และนครพนม
การจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรดินระดับตำบล
 
- การจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรดินระดับตำบล...ภาคใต้
- การจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรดินระดับตำบล...ภาคเหนือ
โครงการพิเศษ
การจัดการดินเค็มแบบบูรณาการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 ลุ่มน้ำ
โครงการ ไทย-กัมพูชา
   
การสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.
กำหนดวันตรวจการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 2 วันที่ 28 เมษายน 2549..
การตรวจการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของสสว. ...(31 มีนาคม 2549)...รายละเอียด..
 
กิจกรรมดำเนินงานในปี 2548
สรุปผลการดำเนินงานปี 2548
รายงานประจำปี 2548