การใช้ประโยชน์ที่ดินปีพ.ศ.2551
ภาคตะวันออก
 
จันทบุร
ฉะเชิงเทรา
ชลบุร
ปราจีนบุรี
ระยอง
สระแก้ว
ภาคเหนือ
 
ลำพูน
เชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ขอนแก่น
 
ชัยภูม
ร้อยเอ็ด
 
สกลนคร
ศรีษะเกษ
 
นครราชสีมา
ยโสธร
 
สุรินทร
อุบลราชธานี
ภาคกลาง
 
กาญจนบุรี
ครนายก
 
ลพบุร
ชัยนาถ
 
สุพรรณบุรี
สิงห์บุีร
 
อ่างทอง
 
สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน โทร. 02 2561 5100 ต่อ 1339 ....


สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐