การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2552
 
แผนการดำเนินกิจกรรม 5 ส.
    แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2552 ..คลิกที่นี่..
     
 
ผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส.
 
รณรงค์ร่วมกิจกรรม 5 ส. ของ สสว. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552
   
ตรวจการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2552
   
สนับสุนกิจกรรม Big Cleaning Day ของกรมฯ วันที่ 3 เมษายน 2552
 
   
   
   
ตรวจการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ...
   
   
   
 
 
จัดทำระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5 ส.และงานวิชาการของสำนัก
   
การให้บริการข้อมูล ...
 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศไทย...
คำอธิบายชุดดินจัดตั้งของประเทศไทย
ข้อมูลทางวิชาการ/เอกสารเผยแพร่
   
เผยแพร่สาระความรู้ ...
 
ความรู้เรื่อง..ดินสำหรับเยาวชน
ข้อมูลดินของประเทศไทย
ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ