การสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ

                          ภาคเหนือ            ภาคกลาง         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          ภาคใต้

 

              การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำ

                         การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับภาพดาวเทียม

                                 การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                 การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำภาคตะวันออก

                                 การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำภาคใต้

                        การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำรายจังหวัด

                                                               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                            

           จังหวัดบุรีรัมย์               จังหวัดชัยภูม            จังหวัดขอนแก่น         จังหวัดกาฬสินธุ์            จังหวัดเลย

           จังหวัดมุกดาหาร          จังหวัดมหาสารคาม    จังหวัดหนองบัวลำภู     จังหวัดหนองคาย             จังหวัดนครราชสีมา     

           จังหวัดนครพนม           จังหวัดอำนาจเจริญ     จังหวัดร้อยเอ็ด               จังหวัดสกลนคร               จังหวัดสุรินทร์

            จังหวัดศรีสะเกษ            จังหวัดอุบลราชธานี    จังหวัดอุดรธานี              จังหวัดยะโสธร