...บทความพิเศษ...
โคมไฟหินเกลือ
 
     ถ้าลองนำคำว่า “โคมไฟหินเกลือ” ไปค้นหาในเว็บ Google จะพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มีให้เห็นเป็นจำนวนมาก เว็บเหล่านี้เปิดขายโคมไฟหินเกลือขนาดประมาณ 1-2 กิโลกรัม โดยโฆษณาสรรพคุณว่าสามารถลดการเป็นภูมิแพ้ สร้างประจุลบ ทำให้อากาศบริสุทธิ์ หรือบางแห่งมีการโฆษณาลงในหน้าของเว็บหนังสือพิมพ์ โดยเป็นสินค้า OTOP ประจำจังหวัดเลยทีเดียว ทั้งๆ ที่นำเข้าจากต่างประเทศอ้างว่ามาจากแถบเทือกเขาหิมาลัย โคมไฟหินเกลือโดยลักษณะของมันคือ ผลึกหินเกลือ (rock salt) มีพบหลายแห่งในโลก บริเวณที่เคยเป็นทะเลเก่า เช่นในอเมริกาแถบทางเหนือของนิวยอร์ค ในเมืองไทยเองก็พบลึกตื้นต่างกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความลึกเฉลี่ยประมาณ 150 เมตร ตื้นมากก็แถบอำเภอบำเหน็จณรงค์ 15-20 เมตรก็เจอแล้ว เมื่อประมาณ 20 ปีมาแล้ว บ้านหนองบ่อ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ก็เคยมีการสูบเกลือ (rock salt) ขึ้นมาทำเกลือสินเธาว์ว์ สมัยพลเอกเปรม ติณสูรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องลงนามคำสั่งให้อัดน้ำลงไปในรูที่เจาะแล้วปิดปากรูด้วยซีเมนต์ เลิกกิจการ เนื่องจากผลกระทบจากการไม่ระมัดระวัง ปล่อยเกลือไหลไปตามลำคลองหลายกิโลเมตร เสียหายกับนาข้าวและแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคและบริโภค หรือบริเวณบ้านชัย บ้านโพนสูงใต้ บ้านนาโฮง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ที่มีกรณีพิพาทระหว่างชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากการทำนาเกลือ
ย้อนกลับมาที่ “โคมไฟหินเกลือ” ถ้าดูจากจำนวนเว็บที่ขาย ก็พอจะคาดการได้ว่ามีการนำเข้าหินเกลือ (Rock salt) แต่ละเดือนโดยประมาณหลายหมื่นตันจากต่างประเทศ รัฐยังไม่ได้ศึกษาผลกระทบหรือไม่ทราบและห้ามนำเข้า ถ้าจะเปรียบก็เหมือเราสั่งกับระเบิดเข้ามาในประเทศแล้วกระจายไปทั่วประเทศไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน รอวันเวลาที่โคมไฟหินเกลือเสื่อมสภาพหมดอายุและถูกนำไปทิ้งตามสถานที่ต่างๆ หากได้สภาพภูมิอากาศที่เร่งกระตุ้นก็จะละลายเกลือออกมามีผลกระทบกับพื้นที่ทั้งการเกษตร แหล่งน้ำ ชลประทาน อาจมีบางตนแย้งว่ามันไม่ง่ายที่จะทำให้เกิดการละลายผลึกเกลือออกมา แต่ไม่ใช่จะเป็นไปไม่ได้ หากเป็นไปแล้วปัญหามันก็แก้ยาก เพราะไม่รู้อยู่ที่ไหน แนวการแพร่กระจายก็ไม่แน่นอน ถึงเวลานั้นงานเข้าอีกแล้วครับ
 

ข้อมูลโดย...
นายชัยรัตน์ วรรณรักษ์
นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ
2 มีนาคม 2553

 
 
 
 
 
 

:: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:: ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ::