1 พฤษภาคม 2553        
personnel
Res
work
contacts
   

ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 2 (ชั้น 6 ตึก 8 ชั้น)

สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

ถนนพหลโยธิน จตุจักร

กทม. 10900

โทร และโทรสาร 02 - 579 7589

Land Use Planning 2

Office of Land Use Policy and Plan

Department of Land Development

Phahonyothin Road, Chatuchak

Bangkok 10900

Tel and Fax No. +66 (0)2 - 579 7589

   
 

Map


View กรมพัฒนาที่ดิน in a larger map