กลับหน้าแรก  
...ดิน..เกิดมาได้อย่างไร
  ผังเว็บไซต์
 
 
 
   
โลกของเรามีอายุประมาณ 4,600 ล้านปี..
นับจากที่โลกเริ่มก่อตัวขึ้นและเย็นตัวลง มีพื้นผิวภายนอกเป็นหินแข็งแต่ภายในเป็นของเหลวร้อนจัด มีบรรยากาศซึ่งประกอบด้วยก๊าซหลายชนิดห่อหุ้มโลกอยู่โดยรอบอย่างเบาบาง ต่อมาจึงมีวิวัฒนาการมากขึ้น จนเกิดมีน้ำและสิ่งมีชิวิตขึ้นบนโลก
พืชบกรุ่นแรกสุดเกิดขึ้นมาบนโลก เมื่อประมาณ 590 ล้านปีมาแล้ว..
พืชบกรุ่นแรกนี้มีแต่ลำต้น ไม่มีใบ ไม่มีราก อาศัยเกิดและเกาะติดอยู่บนสาหร่ายทะเลที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาค้างอยู่บนหินและเติบโตอยู่บนนั้น

เชื่อกันว่า...วิวัฒนาการของพืชบกรุ่นแรกนี้เองที่เป็นสาเหตุทำให้ก้อนหินเกิดการผุพัง แตกแยกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย และเกิดพัฒนาการต่อจนกลายเป็นดินในที่สุด

   
ดังนั้น "ดิน" จึงเป็นผลลัพธ์โดยตรงที่เกิดจากการผสมคลุกเคล้าของ หิน แร่ ที่สลายตัวผุพังแล้ว กับอินทรียวัตถุ และเมื่อผ่านกระบวนการสร้างดิน จะปรากฏลักษณะและเกิดเป็นชั้นดินต่างๆ ขึ้น
 
   
 

ประมาณกันว่า ต้องใช้เวลาถึง 500 ปี ในการที่หินจะผุพังย่อยสลาย เกิดการทับถมของซากพืชและสัตว์ และ้เกิดกระบวนการต่างๆ ในดิน จนเกิดเป็นดินที่มีความหนาเพียง 1 นิ้ว และอาจต้องใช้เวลานาน 3,000 ถึง 12,000 ปี ที่ดินจะมีความลึกพอสำหรับเกษตรกรรม

   
 
   
ทำไมบนพื้นผิวโลกจึงมีดินเกิดขึ้นมากมายหลายชนิด ทั้งคล้ายคลึงและแตกต่างกัน?
   
 
   
เพราะ..กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในดิน จะถูกควบคุมด้วย..ปัจจัยที่สำคัญ 5 อย่าง คือ
 
ภูมิอากาศ+วัตถุต้นกำเนิด+สภาพพื้นที่+ชีวภาพ (สิ่งมีชีวิต) +ระยะเวลา
   

และการเกิดของดินจะขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่ได้ ..เพียงแต่อิทธิพลของปัจจัยทั้ง 5 ในแต่ละช่วงเวลานั้น มีความมากน้อยแตกต่างกัน

  ดิน..ที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกันได้มากมายหลายชนิด
เพราะบางช่วงเวลาปัจจัยหนึ่งอาจมีบทบาทในการควบคุมลักษณะและสมบัติของดินมากกว่าปัจจัยอื่นๆ เช่น ดินที่เพิ่งเริ่มพัฒนา วัตถุต้นกำเนิดจะมีบทบาทสำคัญ ลักษณะและสมบัติของดินจะมาจากวัตถุต้นกำเนิด ซึ่งเราสามารถสังเกตได้ง่าย เมื่อเวลาผ่านไป บทบาทของวัตถุต้นกำเนิดจะน้อยลง บางครั้งไม่สามารถจำแนกชนิดของวัตถุต้นกำเนิดได้
   
 
อ่านต่อ >> ปัจจัยที่กำเนิดดิน